LÓKÉPZÉS - lovas szaktanácsadás

 

Tevékenységünk célja, hogy saját tapasztalataink segítségével rendszerezett tudásanyagot és gyakorlati ismereteket biztosítsunk mindazoknak, akik szeretnének közelebbről megismerkedni a lovasélet érzésével, örömeivel.

Ennek során, az egymásra épülő foglalkozásokkal juttatjuk el az érdeklődőket a biztos lókezelés képességéig. Ez nem csupán a terepen is biztonságos lovastudást jelent, hanem a ló folyamatos képzésére és szintentartására való alkalmasságot. Ez azt jelenti, hogy a lovaglást a ló viselkedésének megfigyelésére, valamint az arra történő reagálásokra alapozzuk. Így válik lehetségessé, hogy a különböző körülmények között is vissza tudjuk téríteni lovunkat a kiegyensúlyozottság állapotába.

Az alapoktól a magasabb technikai igényű lovaglásig mind a ló, mind a lovas fejlődését szolgáló gyakorlatsort állítottunk össze. A gyakorlatok sorrendje meghatározó jelentőségű, pontos végrehajtásuk nagy eséllyel hozzásegíti a lovat és lovasát a kiegyensúlyozott együttműködéshez. A gyakorlatsort mindenki számára szabadon felhasználhatóvá tettük a minél több gyakorlás és az azzal járó sikerélmények érdekében.

A foglalkozások egyénileg, illetve párban történnek. Az osztályban lovaglás és az egyéb csoportos foglalkozások nem illeszkednek a lócentrikus képzéshez, ezért ilyeneket nem vállalunk.

Minden érdeklődő számára az adottságainak és célkitűzéseinek megfelelő programot állítjuk össze, melynek részét képezik a legalapvetőbb elméleti ismeretek, valamint a folyamatos lovas gyakorlati munka. Elméleti foglalkozások nincsenek, az ismeretek átadása a gyakorlások során közvetlen beszélgetésekkel, illetve ezek emlékeztetőiként témacsoportonként összeállított szöveges-ábrás anyagokkal történik. A témakörök az alábbiak:

 • - A LÓ TESTTÁJAI

 • - SZÍNVÁLTOZATOK, JEGYEK

 • - AZ ÉRZÉKSZERVEK

 • - MOZGÁSOK JÁRMÓDOK

 • - LÓSZERSZÁKOK, FELSZERELÉSEK

 • - A LOVAGLÁS ALAPELVEI

 • - A LÓ KIKÉPZÉSÉNEK RENDSZERE

 • - CSATLAKOZÁS

 • - A LÓ TAKARMÁNYOZÁSÁNAK ALAPELVEI

 • - VAKCINÁZÁS

 • - PATAÁPOLÁS

A gyakorlati munka már az első alkalomtól kezdve kiterjed a lovastevékenységek összes területére, így a lószerszámozástól az idomításon és a lovagláson keresztül a takarmányozásig mindent megismerhetnek érdeklődőink.

A foglalkozásokon résztvevőknek lehetőségük van egyszerűen csak élvezni a lovak társaságát, és a lovaglás örömeit, ugyanakkor olyan ismeretekre tehetnek szert, melyek segítségével rövid idő alatt akár saját lovuk tartására és képzésére is bátran vállalkozhatnak, ami elhozza számukra a lovaglás igazi szabadságát.

***

Tevékenységünk másik része azoknak nyújt segítséget, akik most szerezték be saját lovukat, de még nem tudják megfelelően és biztonságosan kezelni, vagy olyan problémával vagy viselkedészavarral találták szembe magukat, melyen nem tudnak továbblépni, így fejlődésük, valamint lovuk fejlődése megakadt.

Ezekben az esetekben a konkrét problémákat megismerve igyekszünk olyan megoldásokat találni, bemutatni és gyakoroltatni, melyek kialakítják, vagy helyreállítják a ló és lovasa közti bizalmat.

A szaktanácsadás személyes egyeztetések során történik, melynek során a mozdulatok, technikák elsajátításához lovat biztosítunk. Igény esetén a helyszínen, a ló és lovas közös munkájának megfigyelése alapján alakítjuk ki javaslatainkat a lehetséges tennivalókra, melyek végrehajtását figyelemmel kísérjük, irányítjuk.

***

Technikánk a lovak viselkedését és anatómiáját figyelembe vevő megengedő jellegű irányítás, mely a ló folyamatos kontrolálása mellett nem teszi szükségessé az állandó szárfeszítést. Végső soron eljuthatunk oda, hogy akár szársegítség nélkül késztessük lovunkat sebességének és irányának megváltoztatására. Ennek két szempontból van jelentősége. Egyrészről kisebb idegi terhelés nehezedik a lóra munka közben, mely jelentős mértékben megnöveli teherbíró képességét. Másrészről vannak olyan feladatok, melyek végrehajtásához mindkét kezünkre szükség van, miközben a lovat irányítani kell tudni.

Ezzel el is jutottunk a harmadik nagy tevékenységi területhez, amely a lovasíjászat. Budakalászi helyszínünkön lehetőség van az íjászat gyakorlására mind talajon, mind lóháton. Azon érdeklődők számára, akik szeretnék megismerni a lovasíjászat fortélyait, külön erre a célra kialakított tradicionális íjászati, lovas, és a kettő összekapcsolása után lovasíjászati programot alakítottunk ki.

***

A fentiekben leírt lókezelési technikához leginkább a hagyományos, magaskápás nyereg illik, mely egyaránt alkalmas lovasíjászatra, a ló erősebb tértámasszal (kevesebb kézsegítséggel) történő irányítására, valamint tereplovaglásra, melynél első számú szempontként a biztonságot leginkább ez a fajta, kifejezetten stabil ülés elősegítő nyereg biztosítja. Ennek megfelelően a foglalkozásokon nem alkalmazunk angol nyerget, viszont mindenki számára lehetővé tesszük, hogy megismerje, és használj ezt a méltatlanul háttérbe szorult, ám újra felfedezett eszközt.

Németh P. Tamás